Recykling kotła

 

Recykling kotła, utylizacja

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska i po wyeksploatowaniu należy dokonać demontażu i kasacji.

Przed złomowaniem urządzenia należy zdemontować wszystkie elementy wraz z  sterownikiem i pozostałymi elementami oraz przewodami, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Części te należy składować zgodnie z wymogami w tym zakresie a następnie odprowadzić do wyznaczonych w tym celu punktów. Pozostałe części podlegają zbiórce jako złom stalowy.

Uwaga: Należy zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa podczas demontażu stosując odpowiednie narzędzia mechaniczne oraz środki ochrony osobistej takiej jak rękawice oraz okulary ochronne.