Program Czyste Powietrze 2023

W 2023 roku coraz więcej osób zwraca uwagę na efektywne i przyjazne dla środowiska źródła ciepła. W tym artykule przyjrzymy się Programowi Czyste Powietrze na rok 2023 i omówimy, jakie zmiany oraz możliwości dofinansowania czekają na tych, którzy chcą uczynić swoje ogrzewanie bardziej ekologicznym i efektywnym.

Co trzeba wiedzieć o dofinansowaniu na zakup pieca w roku 2023?

Świadomość ekologiczna społeczeństwa i potrzeba redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery stają się coraz bardziej palącymi kwestiami. W rezultacie, Polacy coraz częściej zwracają uwagę na bardziej efektywne rozwiązania grzewcze. Dofinansowania na zakup nowych pieców są dostępne z coraz większą częstotliwością, a jednym z głównych programów wspierających tę inicjatywę jest Program Czyste Powietrze. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące dofinansowania na nowe piece w roku 2023 oraz omawiamy najważniejsze zmiany w programie.

Program Czyste Powietrze w 2023 roku

Program Czyste Powietrze jest inicjatywą mającą na celu poprawę jakości powietrza oraz ograniczenie smogu poprzez wymianę przestarzałych i niesprawnych źródeł ciepła na nowoczesne, energooszczędne piece, takie jak kotły klasy 5. W roku 2023 program ten będzie nadal obowiązywał, ale zostaną wprowadzone korzystniejsze warunki wsparcia. Oto najważniejsze zmiany:

  1.  Podwyższone progi dochodowe: Progi dochodowe na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynoszą teraz 1894 zł (najwyższy poziom wsparcia to 1090 zł), a w gospodarstwach jednoosobowych 2651 zł (najwyższy poziom wsparcia to 1526 zł).
  2.  Wyższa kwota dotacji: Kwota dofinansowania została podniesiona.
  3.  Składanie wniosków przez gov.pl: Wnioski o dofinansowanie należy teraz składać wyłącznie poprzez serwis gov.pl.
  4.  Dofinansowanie wcześniej niż za 6 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji: Możliwe jest uzyskanie dofinansowania nawet do 6 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji.
  5.  Dotacje na piece na biomasę drzewną o niskiej emisji cząstek stałych: Istnieje możliwość uzyskania dotacji na zakup pieców na biomasę drzewną, które emitują cząstki stałe o poziomie ≤ 20 mg/m3 (dotyczy budynków podłączonych do sieci dystrybucji gazu).
  6.  Możliwość złożenia dwóch wniosków: Osoby zainteresowane mogą złożyć aż dwa wnioski o dofinansowanie.

Jakie piece są uprawnione do dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze?

W ramach Programu Czyste Powietrze można ubiegać się o dofinansowanie na zakup i instalację nowoczesnych pieców, które spełniają konkretne wymagania. Przede wszystkim dofinansowanie przysługuje osobom planującym zakupić kotły klasy 5 oraz inne nowoczesne źródła ciepła, takie jak kotły na pellet. Dzięki tym zmianom, inwestowanie w bardziej ekologiczne rozwiązania grzewcze staje się bardziej dostępne i atrakcyjne dla wszystkich, którzy pragną przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.